ŠKOLENÍ BOZP výškové práce typ A

ŠKOLENÍ BOZP výškové práce typ A - s trvalou oporou pro nohy

Ilustrační obrázek - Náhled není k dispozici.
Výrobce: ŠKOLENí STěNAHK

Cena: 1 200 Kč (vč. DPH)

Cena bez DPH: 992 Kč

není skladem

ŠKOLENÍ BOZP výškové práce typ A new ŠKOLENí STěNAHK
1 200 out of stock
Kategorie:
Školení

ŠKOLENÍ BOZP výškové práce typ A - s trvalou oporou pro nohy
TYP A Střechy a konstrukce
Základní školení dle NV č.362/2005Sb. včetně praktické ukázky používání OOPP. Určeno pro pracovníky, kteří se pohybují ve výšce a nad volnou hloubkou, kde hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, sesunutí či propadnutí. Tito pracovníci mají při práci trvalou oporu v nohou. Použití OOPP je spíše charakteru preventivního a pracovně polohovacího. Nejedná se o práci ve visu.
Cílové skupiny: pokrývači, klempíři, tesaři, elektrotechnici – internet, TV technika, spojovací technika, elektroenergetici, údržba provozu průmyslových hal, zabezpečovací zařízení, reklama, kominíci, úklid, montáže, kanalizace, ornitologové, apod. Cílové objekty pohybu: střechy, vyvýšené plochy, regály, mostní konstrukce, lešení, lešenářské kostky, žebříky, sila, PZS ( permanentní záchytné systémy), stožáry betonové, NN, VN, VVN, telekomunikační, lanovkové, zakladače, regály, jevištní konstrukce, jeřáby, kanalizace, komíny, stroje, formy, apod.
Náplň školení
teoretická část: legislativa v rámci EU a ČR (nařízení vlády č. 362/2005 Sb, zákoník práce a další související předpisy), analýza rizik, první pomoc (prevence, poskytnutí první pomoci, komunikace s IZS, vybavení lékárniček), test
praktická část:1. seznámení se s použitím OOPP v daném rozsahu školení, BOZP na pracovišti (výstražná páska, reflexní oblečení, helma), zajištění při pohybu na střechách, na konstrukcích, na vyvýšených plochách, preventivní zajištění proti propadnutí, zajištění nářadí při práci nad volnou hloubkou, základní techniky při vyvazování lan, základní techniky pro vytahování a spouštění břemen, pohyb po žebříku, lešenářské kostce a na lešení, zajištění permanentními zachycovacími systémy2. první pomoc – resuscitace, základní obvazové techniky, stavění velkého krvácení, zotavovací poloha, antišoková opatření, vyproštění z místa nehody dle rozsahu školenípraktická zkouška: dle rozsahu praktické části, zadání úkolu a jeho správné splnění v rámci BOZP
Doplňující informace - počet účastníků: min. 3, rozsah školení: 8 hodin (1 den), výstup: Osvědčení o způsobilosti vykonávat práce ve výškách dle NV 362/2005 Sb. Bez použití lanového přístupu, platnost osvědčení: 12 měsíců
Ceny: 1000,- Kč bez DPH (1210,- Kč včetně DPH )
Termín: 30.5.2023